24 maalis

Webinaari 16.5.2023

Miksi Tiinan opiskelu ei suju?

Yhä useampi nuori syrjäytyy koulutus- ja työuralta. Tarttis tehdä jotain – mutta mitä?

Webinaarimme ”Miksi Tiinan opiskelu ei suju?” järjestetään 16.5.2023 klo 9–15. Se käsittelee nuorten syrjäytymisen uhkan varhaistunnistamista monialaisena yhteistyönä.  Koulutuksen jälkimmäinen osa toteutetaan erillisenä webinaarina 10.11.2023.

Päivän huippuasiantuntijoina:

Virpi Spangar KM, SHO, palvelujohtaja,  Koulutuskuntayhtymä OSAO

Mirja Vyyryläinen nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Valtion koulukodit, Limingan koulutuskeskus

Anne Huotari hyvinvointijohtaja, Vaalan kunta

Liisa Paavola FT, neuropsykologi Neural Oy

Raija Kerätär LT, kuntoutuslääkäri Oorninki Oy

Hinnat

320 € + alv 24 % / henkilö
Tilaisuudesta tehty tallenne 1600 € + alv 24 %

Ilmoittaudu koulutukseen osoitteessa koulutus@neural.fi viimeistään 2.5.2023 tai tilaa tallenne sähköpostitse. Ilmoittautuneille lähetetään linkki koulutukseen osallistumismaksun suorittamisen jälkeen.

Katso ohjelma ja tarkemmat tiedot tästä >

05 tammi

Koulutus Työttömien työkyvyn arvioinnista 16.2.2022 webinaarina

Työttömien työkyvyn arviointi ja tukeminen

– kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen

Työllisyyden hoito elää maassamme suurta mullistustaan. Useilla paikkakunnilla on meneillään Työkykyohjelmaan ja Kuntakokeilu-hankkeisiin liittyvää kehittämistyötä. Näissä kaivataan uusia toimintatapoja myös työttömien työkyvyn arviointiin ja tukemiseen. Terveydenhuoltoa ja lääkäreitä kaivataan mukaan uudenlaiseen monialaiseen yhteistyöhön. Saman aikaisesti mietitään tulevaisuuden Sote-keskusten työkyvyn arvioinnin ja tukemisen palvelupolkuja.

On arvioitu, että kolmannes työttömistä on todellisuudessa työkyvyttömiä, mutta näitä tiloja ei ole tunnistettu. Työttömät käyttävät terveyspalveluita vähemmän kuin työssä käyvät, vaikka ovat sairaampia. Lisäksi noin 20 %:lla on työkykyä tukevien hoidon tai kuntoutuksen tarvetta, joka ei tule esille tavanomaisissa palveluissa. Nämä henkilöt eivät tule autetuiksi pelkästään työhön tukemalla. Tarvitaan työllistämispalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalityön uudenlaista yhteistyötä.

Tämä koulutus soveltuu terveyskeskuslääkäreille, työllisyyspalveluiden, oppilashuollon ja työhön valmennuksen työryhmissä toimiville lääkäreille, psykiatreille ja muille vaativia työkyvyn arvioita tekeville lääkäreille, näiden työryhmien muille jäsenille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Koulutuspäivän aikana osallistuja saa kuulla uudesta toiminta- ja työkyvyn arvioinnin teoriasta ja oppii, mitä monialainen toiminta- ja työkyvyn arviointi tarkoittaa. Hän oppii, mitä toimintakykytietoa on hyvä kerätä vaativassa työkyvyn arvioinnissa ja mistä sitä tietoa voi saada. Hän oppii lääkärin ja psykologin työkyvyn arvioinnin yhteistyöstä ja saa lisätietoa neuropsykologin roolista työkyvyn arvioinnissa. Lisäksi hän syventää tietojaan ja osaamistaan psykiatrisesta työkyvyn arvioinnista sekä lausuntojen laatimisesta.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 31.1.2022 koulutus@neural.fi

Katso ohjelma ja tarkemmat tiedot tästä > (pdf)

26 maalis

Koulutus Ohjaustyö työllisyyden tukikeinona 19.5.2021 Webinaarina

Yksilöllisistä tarpeista lähtevä asiakasohjaus on monelle pitkään työttömänä olleelle välttämätön tuki pyrkiessään kohti työmarkkinoita. Minkälaista on työllistymistä tukevan ohjaajan työ ja minkälaista osaamista ohjaajalla olisi hyvä olla?

Koulutuksemme tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia henkilökohtaiseen ohjaustyöhön tarkastelemalla ohjaustyötä kuntoutuksen ja ohjaajan itsetuntemuksen näkökulmasta. Ohjaaja kohtaa asiakkaiden vaikeidenkin elämän- ja henkilökohtaisten tilanteiden kautta haasteita, joissa oman roolin ja tunteiden tiedostaminen on hyödyllistä myös työssä jaksamisen kannalta.

Koulutus on tarkoitettu työllistymispalveluissa ja nuorten palveluissa toimiville ohjaajille, työvalmentajille, yksilövalmentajille, työkykykoordinaattoreille, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajille, kuntoutusohjaajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Hinta 210 euroa (+ alv 24%)

Ilmoittautuminen viimeistään 12.5.2021 sähköpostitse: koulutus@neural.fi

Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille ennen koulutusta.

Ohjelma

9.00 Avaus
9.10 Mitä kuntoutumisella tarkoitetaan?  Raija Kerätär LT, kuntoutuslääkäri Oorninki Oy ja Liisa Paavola FT, neuropsykologi Neural Oy
10.00 Ohjaustyön kokemusasiantuntija Tanja Räisänen, Työ- ja ryhmävalmentaja Eduro-säätiö
10.45 Asiakkaan motivaatio ja tavoitteet? Raija Kerätär
11.45 Lounastauko
12.45 Neuropsykologinen kuntoutus käytännössä Liisa Paavola
13.45 Tauko
14.00 Tunteet ohjaustyössä Anna-Kaisa Puusaari, KM opinto-ohjaaja, Uraohjaaja Nuorten Ystävät
14.45 Ohjaustyön jakaminen asiakasverkostossa -paneeli Anna-Kaisa Puusaari, Pasi Arola, asiakkuuspäällikkö NY-ODL Oy ja Anu Oilinki, psykologi, psykoterapeutti Ppshp OYS
15.45 Loppukeskustelu
16.00 Webinaari päättyy
16 joulu

Koulutus Oppimisen vaikeudet ja syrjäytymisen uhka nyt Webinaarina 10.2.2021

Koulutus on tarkoitettu koulu- ja oppilaitosterveydenhuollossa työskenteleville, terveydenhuollossa, mielenterveystyössä ja psykiatriassa toimiville, kuntoutushenkilöstölle, perus- ja toisen asteen opettajille, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, sosiaalityössä ja nuorisotyössä toimiville, työllisyyspalveluissa, Ohjaamoissa ja Kelassa toimiville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

On sanottu, että nuoren masennuksen ja ahdistuneisuuden taustalla on oppimisen vaikeus, kunnes toisin on todistettu. Luki-vaikeuksien lisäksi taustalla voi olla eri asteisia kielellisen tai näönvaraisen hahmottamisen, tarkkaavuuden säätelyn tai toiminnanohjauksen häiriöitä. Oppimisen vaikeudet jäävät liian usein tunnistamatta, jolloin ne jäävät myös hoidossa ja kuntoutuksessa huomioimatta. Oppimisvaikeuksista kärsivän lapsen ja nuoren kehitystä ja ammatillista uraa on mahdollista tukea parhaiten silloin, kun hänen tilanteensa on ensin riittävän yksilöllisesti selvitetty. Hän tarvitsee usein suunnitelmallista tukea oppilaitoksen lisäksi myös terveydenhuollosta, sosiaalityöstä, nuorisotyöstä, työllisyyspalveluista ja Kelasta.

Katso ohjelma tästä (pdf)

Toteutus Teams-yhteydellä

Hinta 210 € (+ alv 24 %)
Myönnämme –20 % alennuksen organisaatioille, jos osallistujia on 10 tai enemmän.

Ilmoittautuminen viimeistään 29.1.2021

sähköpostitse koulutus@neural.fi

Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille ennen koulutusta.

Koulutusmateriaalit (pdf)

Päivi Lindholm: Kielihäiriö tai oppimisvaikeusko lapsen ja nuoren tunne-elämän oireiden taustalla

Tanja Äärelä: Peruskoulukokemukset ja syrjäytyminen

Liisa Paavola: Oppimisvaikeuden tunnistaminen ja tutkiminen

Raija Kerätär: Kuntoutuksen ja työhön tukemisen mahdollisuudet

Pirjo Hiltunen: Yksilöllinen opiskelupolku ja tuki

13 tammi

Oppimisvaikeudet ja syrjäytymisen uhka

Oorninki ja Neural järjestävät koulutuspäivän Oppimisvaikeudet ja syrjäytymisen uhka samansisältöisenä Oulussa 12.3.2020 ja Kajaanissa 10.9.2020.

Koulutus on tarkoitettu koulu- ja oppilaitosterveydenhuollossa työskenteleville, terveydenhuollossa, mielenterveystyössä ja psykiatriassa toimiville, kuntoutushenkilöstölle, perus- ja toisen asteen opettajille, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, sosiaalityössä ja nuorisotyössä toimiville, työllisyyspalveluissa, Ohjaamoissa ja Kelassa toimiville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Koulutuspaikat ja ajankohdat

Oulu 12.3.2020, Medipolis, auditorio, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu
Kajaani 10.9.2020, paikka ilmoitetaan myöhemmin

Katso Oulun ohjelma tästä

Katso Kajaanin ohjelma tästä

Hinta 220 euroa (sis. alv 24 %), sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin

Ilmoittautuminen viimeistään 10 pv ennen ko. tilaisuutta sähköpostitse koulutus@neural.fi. Ilmoita, mihin koulutuspäivään haluat osallistua, nimesi, toimipaikkasi, erityisruokavaliosi ja verkkolaskutusosoite laskutusta varten

07 helmi

Eduskuntaryhmät hyväksyivät yksimielisesti kannanoton Työkykyohjelman valmistelusta eteenpäin

Eduskuntaryhmät hyväksyivät 5.2.2019 yksimielisesti kannanoton Työkykyohjelman valmistelusta pitkäaikaiseksi, yli hallituskausien ulottuvaksi ohjelmaksi. Työkykyohjelma pohjautuu Raija Kerättären ja Tuija Oivon lokakuussa 2018 valmistuneeseen selvitykseen.” Lue eduskuntaryhmien yhteinen kannanotto Työkykyohjelmasta.

Eduskuntaryhmät hyväksyivät Säätytalolla yhteisen kannanoton Työkykyohjelman valmistelusta eteenpäin.

Eduskuntaryhmät hyväksyivät Säätytalolla yhteisen kannanoton Työkykyohjelman valmistelusta eteenpäin.

 

08 tammi

Tulevia tapahtumia

-Raija Kerätär alustaa Helsingin lääkäripäivillä 9.1.2019 kurssilla Työelämä muuttuu – entä työ- ja toimintakyvyn arviointi? Raijan aiheena on Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoututarve.

-6.2.2019 Tampere YLÄFEMMA kutsuu Hotelli Scandic. Raija Kerätär luennoi aiheesta ”Mitä ja milloin monialaista yhteistyötä työttömien työkyvyn ja palvelutarpeiden arvioinnissa”. Tämän jälkeen Raija esittelee KunnonSyyni-ohjelmaa, joka on tarkoitettu avuksi monialaisen tiedon hallintaan työkyvyn arvioinnissa.

-7.2.2019 Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan Monialainen yhteispalvelu ja Osmo-hanke järjestävät seminaarin, jossa Raija Kerätär alustaa aiheesta ”Miksi moniammatillista yhteistyötä tarvitaan työttömän työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa?”

-12.2.2019 Tampere Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan seminaarissa Raija Kerättären puheenvuoron aiheena on ”Tiedon integrointi monialaisissa palveluissa – case työllisyypalvelut”